Lies Van Gasse (Sint-Niklaas, °1983) is een Vlaams dichter en kunstenaar. Ze studeerde Illustratieve Vormgeving aan de Karel de Grote-hogeschool (Campus Sint-Lucas) te Antwerpen, waarna ze zich toespitste op schilderkunst. Dit deed ze aan de Accademia di Brera in Milaan. Hier werd Lies Van Gasse "Meester in de Beeldende Kunst". Van Gasse won al op jonge leeftijd diverse poëzieprijzen en werd in 2009 benoemd tot aanstormend talent in het Waasland.

Ze schreef de bundels Hetzelfde gedicht steeds weer, Brak de waterdrager en Wenteling en de graphic poems Sylvia en Waterdicht, waarvan de tekeningen werden getoond op Watou 2011. Ook is ze stichtend lid van Hauser.

Opleiding:
Humaniora aan het instituut o.-l.-v. onbevlekt ontvangen, Sint-Niklaas
Afgestudeerd in 2001 in Latijn-Moderne Talen met onderscheiding
Sint Lucas Antwerpen, Illustratieve Vormgeving
Eerste drie jaar grote onderscheiding, afgestudeerd in 2005 met…
http://users.telenet.be/liesvangasse
www.fotolog.net/liesvangasse

Erasmus aan de Accademia di Belle Arte di Brera, Milaan
Vier maand, van eind januari tot eind mei 2005, grootste onderscheiding
Avondschool Italiaans aan het Centrum voor Taal en Spraak, UA Wilrijk
December 2003, grootste onderscheiding
Tekenkunst aan de Stedelijke Academie Sint-Niklaas
Afgestudeerd in 2005 met grote onderscheiding

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lies_Van_Gasse

https://www.facebook.com/lies.vangasse

https://www.youtube.com/user/liesvangasse

Bekijk het evenement te QuARTier A